Greys 228V

08.228V.jpg
08.228V.jpg

Greys 228V

0.00

Collection: T-283 Mosa Porcelain Greys

Glaze: 228V

Finish: Smooth

Add To Cart
 

Field Sizes:

12 x 12

12 x 12

24 x 24

24 x 24

 

 

Accessories:

4 x 12 BULLNOSE

4 x 12 BULLNOSE

4 x 24 BULLNOSE

4 x 24 BULLNOSE

12 x 12 STAIR TREAD

12 x 12 STAIR TREAD

 

Downloads:

Tech Spec

Tech Spec

Brochure

Brochure